מנהיגי שבטי צופים בקניה משתמשים בשיטות של יועצים רוחניים מתנדבים של סיינטולוגיה על מנת לעזור לנוכח מפולות בוץ באוגנדה

הצופים של קניה שהוכשרו כיועצים רוחניים מתנדבים של סיינטולוגיה עזרו בפעולות החיפוש וההצלה עקב מפולת בוצית במחוז בודודה שבאוגנדה.
יועצים רוחניים מתנדבים בחיפוש והצלה

צוות צופים קנייתים שהם גם יועצים רוחניים מתנדבים של סיינטולוגיה נסעו לאוגנדה בחודש שעבר לאחר שמפולות בוץ מאסיביות הרגו 94 איש והותירו 30,000 ללא קורת גג. כשהם מובלים על-ידי איליי רייאב, 22, הצופים הצטרפו לעובדי ההצלה של צבא אוגנדה בחיפוש אחר 500 נעדרים באיזור המפולות.

לאחר שהגיעו לאוגנדה מניירובי, רייאב וצוותו תודרכו על-ידי ניצולים ממחנות עקורים, על-ידי הצלב האדום וצבא אוגנדה, כדי להבין היכן עזרתם הכי נחוצה. עם מאות שעדיין בחזקת נעדרים, העדיפות הראשונה היתה פעולת חיפוש והצלה שהיתה צריכה להתבצע באופן ידני עם אתים ומעדרים, מכיוון ששימוש בציוד כבד יותר עלול ליצור מפולות נוספות בקרקע הספוגה בכבדות.

היועצים הרוחניים המתנדבים גם חילקו מזון ואספקה וסיפקו טכניקות פשוטות אך בעלות עוצמה של סיינטולוגיה, הנקראות "סיועים", שפותחו על-ידי ל. רון האברד כדי לעזור לאנשים במחנות להתגבר על הדיסאוריינטציה שלהם ועל הטראומה עקב איבוד בתיהם, משפחותיהם ונכסיהם.

בניירובי, בשנה שעברה, רייאב קיבל הכשרה כיועץ רוחני מתנדב של סיינטולוגיה כדי להשיג את היכולות המעשיות שהוא ומנהיגי הצופים האחרים יכולים להשתמש בהן כדי לעזור לאנשים בארצם. לאחר שהשלים הכשרה או-ליין בחינם בנושא של יכולות תקשורת, פיתרון קונפליקטים, יסודות של ארגון ונושאים אחרים המוצעים באתר www.volunteerministers.org, רייאב אירגן בסתיו של 2009, סידרת סמינרים שהועברה על-ידי יועץ רוחני מתנדב שנשלח לקניה מארצות-הברית. הוא דאג שראשי שבטי צופים ממובסה, מרסביט, קיסומו ונקורו יצטרפו אליו לסמינרים בניירובי. מאז שעברו את הסמינרים, ראשי שבטי הצופים, בתורם, הכשירו מאות צופים נוספים באיזורים שלהם בטכנולוגיה של יועצים רוחניים מתנדבים של סיינטולוגיה.