השפעה דתית בחברה
מאת ל. רון האברד
(המשך)

כמובן, כשמישהו הולך למצוא ליקוי במשהו, זה מרמז על כך שהוא ירצה לעשות משהו בקשר לזה והוא יעשה אם הוא יוכל. אם מישהו לא אוהב את הפשע, האכזריות, חוסר הצדק והאלימות בחברה הזו, הוא יכול לעשות משהו בקשר לזה. הוא יכול להפוך ל, ולעזור להפוך את החברה לתרבותית, להחדיר בה מצפון, טוב לב ואהבה, ולשחררה מסבל על-ידי הטמעת אמון, הגינות, יושר וסובלנות.

בקצרה, יועץ רוחני מתנדב עונה על ההגדרה של דת בעולם הזה שבו הציניות וחוסר התקווה הולכים וגוברים.

הבא נסתכל שוב על ההגדרה של דת.

"כדי שחברה תשרוד היטב, היא צריכה כמות יועצים רוחניים מתנדבים זהה לפחות לכמות השוטרים שבה".במילים ספורות, ניתן להגדיר דת בתור אמונה בישויות רוחניות. באופן כללי יותר, ניתן להגדיר דת כמערכת של אמונות ומנהגים אשר באמצעותם קבוצה של אנשים נאבקת בבעיות הגדולות ביותר בחיי האדם. להיות דתי פירושו שני דברים: ראשית, אמונה בכך שרֶשע, כאב, בלבול חושים ואי-צדק הם עובדות בסיסיות של הקיום; שנית, מערכת של מנהגים ואמונות מקודשות שקשורות אליהם, שמבטאים אמונה עמוקה בכך שהאדם יכול בסופו של דבר להינצל מהעובדות האלה.

לפיכך, יועץ רוחני מתנדב הוא אדם שעוזר לזולתו על בסיס התנדבותי, על-ידי החזרת מטרה, אמת וערכים רוחניים לחייהם של אחרים.

יועץ רוחני מתנדב לא עוצם עיניים מול הכאב, הרֶשע ואי-הצדק של הקיום. נהפוך הוא, יועץ רוחני עבר הכשרה לטפל בדברים האלה ולעזור לאחרים להשיג הקלה מהם ולהשיג כוח אישי חדש.

כיצד יועץ רוחני מתנדב משיג ניסים אלו? ביסודו של דבר, הוא משתמש בטכנולוגיה של סיינטולוגיה על מנת לשנות מצבים לטובה – עבור עצמו, משפחתו, הקבוצות שלו, חבריו, עמיתיו ועבור המין האנושי.

חברה, על מנת שתשרוד היטב, זקוקה לפחות לאותה כמות של יועצים רוחניים מתנדבים ככמות השוטרים בה. חברה מקבלת את הדבר שבו היא מתמקדת. על-ידי התמקדות בערכים רוחניים במקום בפשיעה, יום חדש עשוי להפציע עבור האדם.